Ustawa deregulacyjna, której projekt przyjęła Rada Ministrów, wprowadzi ułatwienia w działalności audytorów. Zakłada bowiem zmianę w art. 3 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.).
– Po nowelizacji przepisów biegły rewident będzie mógł wykonywać zawód praktycznie w każdej formie (m.in. działalność gospodarcza, umowa cywilnoprawna, etat – red.). Formy te będzie mógł łączyć – wyjaśnia Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Obecnie jest to niemożliwe. Rewident nie może np. badać sprawozdania finansowego na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeśli jest zatrudniony poza firmą audytorską. – Ograniczenia dotyczą też rewidentów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badania sprawozdań – wyjaśnia Józef Król. Po zmianach dopuszczalne będzie przeprowadzenie badania w ramach swojej działalności i jednocześnie – bez konieczności likwidacji tej działalności – na podstawie umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem.
Projekt deregulacji zakłada też zniesienie ograniczeń w wykonywaniu zawodu przez osoby zatrudnione w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujące w charakterze pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego. Zatem jeśli zmiany wejdą w życie, osoby te będą mogły wykonywać czynności rewizji nie tylko po zawarciu umowy cywilnoprawnej z podmiotem audytorskim, ale także np. w ramach własnej działalności gospodarczej.
– Można powiedzieć, że założeniem proponowanych zmian jest zlikwidowanie ograniczeń i zrównanie w prawach wszystkich biegłych rewidentów chcących wykonywać zawód – wyjaśnia Józef Król.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czeka na przekazanie do Sejmu