Informacja o zakończeniu współpracy przedsiębiorcy z biegłym rewidentem musi trafić do Komisji Nadzoru Audytowego (organ nadzoru publicznego m.in. nad biegłymi rewidentami). Powinien ją przesłać zarówno usługodawca, jak i usługobiorca.
Ministerstwo Finansów przyznaje, że są z tym problemy. Wyjaśnia, że choć zasadniczo stosowany jest formularz dostępny na stronie www.mf.gov.pl, nadal zdarza się, iż przesyłane informacje są niepełne i nieprecyzyjne. Podkreśla, że informacji o rozwiązaniu umowy częściej nie przekazują jednostki zlecające badanie, co może świadczyć o nieznajomości wśród nich tego przepisu. W związku z tym KNA w komunikacie zobowiązała podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, aby w przypadku rozwiązania umowy informowały kierownika badanej jednostki o obowiązku wynikającym z art. 66 ust. 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330).
Z danych KNA wynika, że w 2012 r. takich umów rozwiązano 121, a w 2013 r. nastąpiło to w już w 53 przypadkach.