O interpretację wystąpiła gmina, która w ramach promocji organizowała festyn z okazji Dnia Kobiet. Burmistrz miał na nim wręczyć przybyłym paniom upominki ufundowane przez sponsorów. Wartość nagród nie przekraczała 200 zł. Obdarowane nie były zatrudnione przez gminę – ani na umowę o pracę, ani na podstawie umów cywilnoprawnych.

Organizator imprezy chciał wiedzieć, czy musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wartości upominków. Uważał, że nie ma takiego obowiązku. Powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Pozwala on zwolnić z podatku wartość nieodpłatnych świadczeń będących przychodem z innych źródeł, które zostały otrzymane w związku z promocją lub reklamą wręczającego i ich wartość nie przekracza 200 zł. Zwolnienie to nie obowiązuje, jeśli darmowe upominki dostają pracownicy wręczającego lub osoby zatrudnione u niego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Izba skarbowa potwierdziła, że gmina spełnia wszystkie warunki, aby nie odprowadzać zaliczek na PIT. Przyznała, że nagrody i upominki mogą być zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenia będące przychodem z innych źródeł. Skoro zaś ich wartość nie przekraczała 200 zł i dostały je na festynie promocyjnym kobiety, które nie były zatrudnione w gminie w jakiejkolwiek formie, to nie ma obowiązku poboru zaliczek na PIT.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2013 r., nr IPTPB1/415-151/13-5/MAP