Rachunek gminy i rachunek jej urzędu służą do innych rozliczeń. Na drugi trafiają m.in. wpływy z podatków lokalnych.
Czytelnicy zgłaszają DGP, że gminy i miasta podają inne numery kont bankowych dla różnych wpłat. Uważają, że rachunek powinien być jeden, ponieważ osobowość prawną ma jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.), a nie urząd gminy czy miasta. W praktyce jednak w grę mogą wchodzić nie tylko dwa konta, ale również odrębne numery REGON oraz NIP. Pozwalają na to przepisy.

Jaka praktyka jest stosowana

Miasta i gminy wypracowały różne praktyki dotyczące prowadzenia rachunków bankowych oraz numerów REGON i NIP.
Monika Chylaszek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kraków, wyjaśnia przykładowo, że stolica małopolski ma konto, na które wpływają środki finansowe stanowiące jej przychody i dochody. Z niego przelewa pieniądze do swoich jednostek organizacyjnych na realizację zadań. – Ponadto oddzielne rachunki bankowe, podstawowe (dochodów i wydatków) mają Urząd Miasta Krakowa i każda jednostka organizacyjna gminy miejskiej – stwierdza. Dla urzędu i dla j.s.t. (jej budżetu) prowadzi się też odrębne księgi rachunkowe.
Z kolei np. w Poznaniu rachunki prowadzone są w ramach umowy obsługi bankowej budżetu j.s.t. Są więc rachunkami miasta.
Kraków ma też dwa numery REGON – odrębny dla gminy miejskiej i dla urzędu. Pierwszy wykorzystywany jest we wszystkich zawieranych umowach, deklaracjach podatkowych wystawianych dla osób fizycznych, które nie są pracownikami urzędu miasta, w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez urząd oraz w zbiorczych sprawozdaniach budżetowych. Z kolei REGON używany przez urząd miasta jest wykorzystywany w deklaracjach podatkowych wystawianych dla jego pracowników oraz przesyłanych do ZUS. Kraków ma zaś jeden NIP i stosuje nazwę „Gmina miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa”. Z kolei Poznań i Urząd Miasta Poznania mają odrębne numery NIP i REGON.

Oddzielne konta dopuszczalne

Doktor Marcin Będzieszak z Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdza, że w przypadku większości kwestii związanych np. z numerem REGON bądź numerami rachunków bankowych niezbędne jest rozróżnienie gminy i urzędu gminy (odpowiednio powiatu i starostwa powiatowego itd.). Gmina jest osobą prawną, organem władzy publicznej, a swoje zadania wykonuje za pośrednictwem organów stanowiących (rada gminy) i wykonawczych (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Organy te w celu realizacji zadań powołują jednostki organizacyjne, np. jednostki budżetowe (jest nią także urząd gminy).
– Z jednej strony podmiotem prawa jest gmina, a z drugiej urząd gminy jako jednostka organizacyjna, co jest przyczyną np. odmiennych numerów REGON – stwierdza Marcin Będzieszak. – W przypadku rachunków bankowych – dodaje – są one zwykle prowadzone:
● dla gminy (jej budżetu) – tutaj trafiają np. wpływy z tytułu udziału w PIT i z niego przekazywane są środki finansowe jednostkom organizacyjnym,
● dla urzędu gminy (jako jednostki budżetowej), gdzie trafiają np. środki z podatku od nieruchomości płacone przez podatników.
Rozróżnienie to wynika z podziału na organ władzy (gminę) i jednostkę organizacyjną (urząd).
Gmina jest osobą prawną, organem władzy publicznej, a swoje zadania wykonuje za pośrednictwem organów stanowiących (rada gminy) i wykonawczych (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)