Rachunek gminy i rachunek jej urzędu służą do innych rozliczeń. Na drugi trafiają m.in. wpływy z podatków lokalnych.
Czytelnicy zgłaszają DGP, że gminy i miasta podają inne numery kont bankowych dla różnych wpłat. Uważają, że rachunek powinien być jeden, ponieważ osobowość prawną ma jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.), a nie urząd gminy czy miasta. W praktyce jednak w grę mogą wchodzić nie tylko dwa konta, ale również odrębne numery REGON oraz NIP. Pozwalają na to przepisy.

Jaka praktyka jest stosowana