Z powodu fikcyjnych dochodów z tytułu opodatkowania dróg niepublicznych samorządy tracą pieniądze z subwencji. Liczą na zmiany.
W sejmowych komisjach infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej trwają prace nad zmianami w ustawie o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260; projekt – druk nr 1033). Związek Gmin Wiejskich RP ma nadzieję, że przy tej okazji uda się rozwiązać problem należących do samorządów dróg dojazdowych do pól, które obecnie jako niepubliczne są opodatkowane podatkiem od nieruchomości (gminy płacą go same sobie). Wiele z nich nie spełnia bowiem kryteriów technicznych, pozwalających uznać je za publiczne drogi gminne (zwolnione z daniny), gdyż np. nie mają – licząc z poboczem i rowem odwadniającym – 5 m szerokości.
Związek Gmin Wiejskich RP przesłał do komisji wniosek o zmianę art. 3 ustawy o drogach publicznych, który wymienia ich rodzaje: ogólnodostępne oraz o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Samorządowcy postulują rozszerzenie artykułu właśnie o drogi dojazdowe do pól. Dodatkowo chcą zapisu, by warunki techniczne i zasady utrzymania tych odcinków określały rady gmin w drodze uchwały.