Resort finansów powinien zaproponować kompleksowe rozwiązania dotyczące przeniesienia rozliczeń VAT z jednostek budżetowych do samorządów - mówi Michał Borowski, doradca podatkowy, menedżer zespołu ds. VAT w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Lada dzień ma zostać opublikowane uzasadnienie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że gminne jednostki budżetowe takie jak szkoły, żłobki, ośrodki sportu, zakłady wodociągowe nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT, bo nie są wystarczająco samodzielne (uchwała z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13). Kto w takim razie ma teraz wystawiać faktury?

Dopóki jednostki budżetowe nie zostaną wyrejestrowane jako podatnicy VAT, to one powinny wystawiać faktury. Później obowiązek ten powinna przejąć gmina. Ważne jest, aby proces ten przebiegał w sposób uporządkowany, czyli najpierw wyrejestrowujemy jednostki, a dopiero potem faktury zaczyna wystawiać gmina. Ważne też, aby kontrahenci od tego momentu również wystawiali faktury na gminę, a nie na jednostki budżetowe.