Wątpliwości dotyczące zaproponowanej przez Polskę klauzuli antyabuzywnej (przeciwko unikaniu opodatkowania), które miała Rada Stanu Wielkiego Księstwa co do jej zgodności z prawem luksemburskim, nie okazały się na tyle istotne, by stanowić podstawę do odrzucenia ustawy.

Mirosław Każuch, zastępca dyrektora departamentu polityki podatkowej w Ministerstwie Finansów, wyjaśnia, że klauzula bazuje na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wdrażającym koncepcję artificia larrangement (opodatkowania sztucznych struktur powstałych tylko po to, by zmniejszyć obciążenia fiskalne; np. orzeczenie TSUE z 12 września 2006 r. C-196/04 w sprawie Cadburry Shweppes). Jej celem jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu przepisów umowy w agresywnym planowaniu podatkowym, z wykorzystaniem podmiotów nieprowadzących rzeczywistej działalności gospodarczej.

Po przyjęciu przez Luksemburg protokołu Ministerstwo Finansów czeka teraz na przekazanie Polsce stosownej noty dyplomatycznej. Tej brakowało do wejścia w życie nowych postanowień umowy. Według informacji uzyskanych z Ambasady RP w Luksemburgu może to nastąpić w ciągu około trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy w luksemburskim dzienniku ustaw.

– Wtedy postanowienia protokołu będą stosowane do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. – wyjaśnia Mirosław Każuch.