Podatnicy nie będą musieli płacić 750 zł za zaskarżenie interpretacji podatkowej – przynajmniej na razie. Rząd zawiesił prace nad podwyżką opłat i oczekuje nowych propozycji.
Jak się dowiedzieliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rada Ministrów zdjęła z porządku obrad projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości wpisów pobieranych od skarg wnoszonych do sądów administracyjnych. Resort ma opracować zupełnie nową wersję dokumentu.

Chybione pomysły