Spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową (PGK) nie może w jej imieniu zwrócić się do ministra finansów o wykładnię przepisów. Powód? Grupa jest odrębnym podmiotem prawa podatkowego – orzekł WSA w Gdańsku.

Spółka reprezentująca PGK (co najmniej dwie spółki mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych) złożyła wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej. Interesowało ją, czy grupa może wybrać kwartalny system obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na CIT. Minister finansów odmówił jednak udzielenia interpretacji, gdyż uznał, że wystąpił o nią nieodpowiedni podmiot. Zgodnie z art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn.zm.) ubiegać się o nią może tylko zainteresowany. Minister uzasadniał, że z pytaniem o zaliczki na CIT w pierwszym roku działalności PGK mogłaby wystąpić grupa, a nie tworząca ją spółka. Zaznaczył też, że w momencie złożenia wniosku grupa nie była jeszcze zarejestrowana.

Sąd przyznał rację ministrowi. Uzasadniał, że PGK jest odrębnym od spółki podmiotem prawa podatkowego. Nie ma więc przeszkód, aby samodzielnie wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej jej obowiązków podatkowych. WSA dodał, że podatkowa grupa kapitałowa korzystałaby z ochrony, jaką daje interpretacja. Również z tego powodu nie można jej wydać podmiotowi, który reprezentuje PGK. Co więcej, grupa może wystąpić o interpretację dopiero po zarejestrowaniu, ponieważ wtedy będzie ją można uznać za zainteresowaną.
Sąd przyznał, że zgodnie z art. 1a ust. 7 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) spółka reprezentująca PGK oblicza, pobiera i wpłaca podatek dochodowy i zaliczki na CIT należne od grupy. Obowiązki te odnoszą się jednak do technicznych aspektów prowadzenia rozliczeń podatkowych PGK, a nie do przedmiotu tych rozliczeń. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 27 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 187/13.