Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z podatku od towarów i usług – orzekł w precedensowym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Stołeczny sąd wydał wczoraj pierwsze po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenie dotyczące opodatkowania przedmiotu leasingu. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu i leasing należy traktować łącznie, czy są to oddzielne świadczenia.
W omawianej sprawie skarżąca spółka, leasingodawca, świadczyła dwa rodzaje usług: leasingu oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.