Leasingodawcy, którzy spełniają warunki, by dokonać korekty rozliczeń VAT w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, mogą, ale nie muszą, tego robić.
Tak twierdzi szef resortu finansów w interpretacji ogólnej (nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224). To pokłosie wyroku TSUE z 17 stycznia 2013 r. w sprawie BGŻ Leasing Sp. z o.o. (C-224/11), w której sędziowie uznali, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią co do zasady usługi odrębne i niezależne dla celów podatku od towarów i usług. Ministerstwo zabrało głos, by uciąć spekulacje na temat tego, jak podatnicy po tym wyroku powinni się zachować. Wariantów jest kilka.
Według MF, leasingodawcy, którzy stosując się do obowiązujących przed laty przepisów i uchwały NSA z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10), wystawili fakturę korygującą, opodatkowując usługę ubezpieczenia leaisngu tak, jak usługę leasingu i którzy przerzucili podatkowy ciężar tego podatku na leasingobiorcę (stosując metodę „od stu”), mogą teraz ponownie wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej. Pod warunkiem jednak, że zwrócą leasingobiorcom część ceny odpowiadającą kwocie doliczonego im wcześniej podatku VAT.