Odziedziczony majątek podlega podatkowi od spadków. Nie trzeba natomiast płacić PIT od działu spadku.
Na mocy postanowienia sądu rejonowego podatniczka i jej dwaj bracia nabyli po 1/3 spadku po zmarłej matce. Stali się współwłaścicielami mieszkania. Nabycie współwłasności zgłosili naczelnikowi urzędu skarbowego, który potwierdził, że jako dzieciom zmarłej przysługuje im zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.
Następnie rodzeństwo postanowiło podzielić spadek i znieść współwłasność lokalu na rzecz jednego z braci. Ten zobowiązał się spłacić brata i siostrę. W 2011 r. zawarli umowę sprzedaży odziedziczonych udziałów w lokalu na rzecz jednego z braci w formie aktu notarialnego. Brat przekazał rodzeństwu spłaty stosownie do ich udziałów w mieszkaniu, a notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Spór dotyczył tego, czy od działu spadku (spłat otrzymanych przez skarżącą i jej brata od drugiego brata) należy jeszcze zapłacić podatek dochodowy.
Skarżąca twierdziła, że zapłata podatku dochodowego doprowadziłaby do podwójnego opodatkowania i w konsekwencji naruszenia konstytucji. Organ podatkowy uważał natomiast, że przychody otrzymane w dziale spadku jako spłaty są opodatkowane PIT.
Sąd przyznał rację podatniczce. Zgodził się, że zapłacenie podatku dochodowego od spłaty doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu – raz podatkiem od spadków, a drugi raz PIT. Na podwójne opodatkowanie nie pozwala natomiast konstytucja. Sąd przypomniał, że skarżąca podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (przy czym nie ma znaczenia, że została zwolniona z uiszczenia go). Z kolei od działu spadku został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 5 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Po 918/12.