Odziedziczony majątek podlega podatkowi od spadków. Nie trzeba natomiast płacić PIT od działu spadku.
Na mocy postanowienia sądu rejonowego podatniczka i jej dwaj bracia nabyli po 1/3 spadku po zmarłej matce. Stali się współwłaścicielami mieszkania. Nabycie współwłasności zgłosili naczelnikowi urzędu skarbowego, który potwierdził, że jako dzieciom zmarłej przysługuje im zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.
Następnie rodzeństwo postanowiło podzielić spadek i znieść współwłasność lokalu na rzecz jednego z braci. Ten zobowiązał się spłacić brata i siostrę. W 2011 r. zawarli umowę sprzedaży odziedziczonych udziałów w lokalu na rzecz jednego z braci w formie aktu notarialnego. Brat przekazał rodzeństwu spłaty stosownie do ich udziałów w mieszkaniu, a notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Spór dotyczył tego, czy od działu spadku (spłat otrzymanych przez skarżącą i jej brata od drugiego brata) należy jeszcze zapłacić podatek dochodowy.