Odpłatne zniesienie współwłasności odziedziczonego mieszkania nie skutkuje powstaniem dodatkowego przychodu w PIT.
Podatniczka i jej dwóch braci odziedziczyli po matce mieszkanie – każde w 1/3. Nabycie zostało zgłoszone w urzędzie skarbowym, a spadkobiercy skorzystali ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Rodzeństwo podzieliło spadek, znosząc współwłasność lokalu na rzecz jednego z braci ze spłatą pozostałej dwójki rodzeństwa. Wartość spłaty – która nie przekraczała wartości udziału spadkowego – odpowiadała wycenie nieruchomości sporządzonej przez biegłego spółdzielni mieszkaniowej. Notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych.
Spłata, którą podatniczka otrzymała w związku z działem spadku, nie podlega opodatkowaniu PIT jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ale dopiero po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił niekorzystną interpretację.