Odpłatne zniesienie współwłasności odziedziczonego mieszkania nie skutkuje powstaniem dodatkowego przychodu w PIT.
Podatniczka i jej dwóch braci odziedziczyli po matce mieszkanie – każde w 1/3. Nabycie zostało zgłoszone w urzędzie skarbowym, a spadkobiercy skorzystali ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Rodzeństwo podzieliło spadek, znosząc współwłasność lokalu na rzecz jednego z braci ze spłatą pozostałej dwójki rodzeństwa. Wartość spłaty – która nie przekraczała wartości udziału spadkowego – odpowiadała wycenie nieruchomości sporządzonej przez biegłego spółdzielni mieszkaniowej. Notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych.
Spłata, którą podatniczka otrzymała w związku z działem spadku, nie podlega opodatkowaniu PIT jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ale dopiero po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił niekorzystną interpretację.
W zmienionej interpretacji organ podatkowy wskazał, że w sprawie znaczenie ma okoliczność, że wielkość spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego podatniczce udziału spadkowego. Nie uzyskała ona przychodu, a jedynie spieniężyła udział w odziedziczonej nieruchomości, uzyskując jego równowartość. Organ wskazał też, że skoro nabycie udziału podlegało podatkowi od spadków i darowizn, to nie może mieć zastosowania ustawa o podatku dochodowym, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Wcześniej organ podatkowy stwierdził, że otrzymana spłata jest przychodem podatniczki z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. W konsekwencji nakazał opodatkowanie go 19-proc. podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 sierpnia 2013 r., sygn. ILPB2/415-422/12/13-S/TR.