Sąd nie może wskazać, że bardziej kompetentny od adwokata byłby doradca podatkowy.
W zeszłym roku podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi reprezentowało 82 pełnomocników przyznanych z urzędu i mających status doradców podatkowych. Jednocześnie z danych uzyskanych z sądów wojewódzkich wynika, że pełnomocnika z urzędu przyznano w sumie w blisko 3 tys. spraw. To oznacza, że o wiele częściej strony korzystają z usług radców prawnych i adwokatów.
Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, lista doradców podatkowych jest dużo krótsza niż radców prawnych czy adwokatów. Obecnie wpisanych jest na nią prawie 9 tys. osób. Radców prawnych i adwokatów jest ponad 38 tys. Po drugie, doradcy podatkowi mogą w praktyce występować tylko przed dwoma izbami w sądach administracyjnych: izbą finansową, która zajmuje się sprawami podatkowymi, oraz izbą gospodarczą, która zajmuje się cłem i akcyzą.