Każdy podatnik, płatnik czy inkasent może wyznaczyć reprezentanta stałego, który wyręczy go we wszystkich czynnościach związanych z kontrolą, z wyjątkiem wymagających jego osobistego udziału.
Kontrola podatkowa jest procedurą o największym stopniu skomplikowania w zakresie reprezentacji kontrolowanego. Oprócz klasycznego pełnomocnika występują w niej bowiem jeszcze dwa rodzaje reprezentantów, których w innych procedurach nie ma. Zawiłość ma związek z różnym zakresem reprezentacji, sposobem i trybem umocowania oraz częściowym zróżnicowaniem i częściowym nakładaniem się kompetencji.
W kontroli podatkowej kontrolowany może być reprezentowany przez: