Podatnik może upoważnić jedną lub kilka osób do występowania w jego imieniu przed organami podatkowymi. W pełnomocnictwie musi wyraźnie określić zakres czynności, do których jest ono udzielone.

Czy pełnomocnik zastąpi przy każdej czynności

Podatniczka została wezwana do urzędu, żeby oświadczyć, że nabyła od danego sprzedawcy określoną ilość oleju opałowego, który zużyła na cele opałowe. Czy może to za nią zrobić jej pełnomocnik?

Czy pełnomocnik musi mieć specjalne uprawnienia

Podatnik rozwija swoją działalność gospodarczą i chce skupić się na realizacji projektów. Z tego powodu ma zamiar przekazać prowadzenie spraw administracyjnych, w tym podatkowych, zaufanemu pracownikowi. Nie jest to jednak ani księgowy, ani doradca podatkowy. Czy osoba, która reprezentuje podatnika przed urzędem skarbowym, musi mieć specjalne uprawnienia?

Czy trzeba mieć pełnomocnictwo na piśmie

Podatnik został wezwany do urzędu skarbowego. Udał się tam z doradcą podatkowym. Nie wzięli jednak ze sobą sporządzonego pełnomocnictwa. Urzędnicy wyprosili doradcę podatkowego z pokoju, twierdząc, że skoro dokument nie został dostarczony na piśmie, doradca nie może wziąć udziału w czynnościach. Czy pracownicy urzędu skarbowego postąpili słusznie?

Czy przy każdej czynności trzeba wnosić opłatę

Doradca podatkowy ma pełnomocnictwo ogólne swojego klienta. Przedstawił je przy składaniu wniosku o zwrot podatku od towarów i usług i uiścił opłatę skarbową. Następnie złożył wniosek o wydanie zaświadczenia, że jego mocodawca nie zalega z podatkami. Czy musi uiszczać kolejną opłatę od tego samego pełnomocnictwa?

Czy organ musi doręczać pisma pełnomocnikowi

Przedsiębiorca podczas postępowania podatkowego ustanowił czterech pełnomocników. Czy urząd skarbowy wybierze, komu będzie doręczał pisma?

Czy podatnik może cofnąć pełnomocnictwo

Przedsiębiorca ustanowił pełnomocnika do spraw podatkowych. Jednak w czasie postępowania podatkowego nie wywiązywał się on należycie ze swoich obowiązków. Czy podatnik może odsunąć go od prowadzenia swoich spraw?

Czy pełnomocnik ds. kontroli może wnieść odwołanie

Podatniczka dała pełnomocnictwo swojemu bratu do reprezentowania jej podczas kontroli. Brat wniósł poprawki do protokołu pokontrolnego, a gdy została wydana decyzja, odwołał się od niej. Czy postąpił prawidłowo?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Jak ustanowić pełnomocnika do reprezentacji przed fiskusem.