Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich podatników VAT. Należy sprawdzić oprogramowanie, stosowane stawki oraz wzory deklaracji.
Podatnikom pozostały tylko dwa tygodnie na dostosowanie się do zmian w podatku od towarów i usług. Wynikają one nie tylko z nowelizacji ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Trzeba przygotować firmę również na planowane zmiany w rozporządzeniach: w sprawie kas rejestrujących i w sprawie wzorów deklaracji dla VAT. O ile zmiany w ustawie są znane od trzech miesięcy i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r., o tyle zmiany w rozporządzeniach to wciąż etap projektów.
Opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń w naturze / DGP
Podatnicy muszą uważać głównie na nowe przepisy dotyczące: nieodpłatnych przekazań towarów, stawek VAT, wzorów deklaracji oraz wymogów odnośnie informacji zawartych na paragonach.

Aktualizacja programu

Od 1 kwietnia wzrosną (do 23 proc.) stawki VAT na: kawę zabielaną (np. latte), wyroby sztuki ludowej, rękodzieła, rzemiosła ludowego i artystycznego, usługi pocztowe niepowszechne oraz wełnę szarpaną i odpady zwierzęce. To jedna z przyczyn, dla których sprzedawcy powinni zaktualizować oprogramowanie finansowo-księgowe. – Ważne, aby nie odkładać aktualizacji na ostatni moment, bo to może spowodować trudności operacyjne w prowadzeniu firmy – zaleca Łukasz Żur, menedżer w firmie Comarch.
Producenci przygotowali aktualizacje już wcześniej. Prawdopodobnie jednak wkrótce pojawią się kolejne. Katarzyna Kaganiec, dyrektor działu zarządzania produktem w firmie Sage, tłumaczy, że obecnie przygotowywane są wydania programów, które będą uwzględniały zmiany we wzorach deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.
– Nowe wzory będą niezbędne w przypadku, gdy podatnik będzie dokonywał korekt np. podstawy opodatkowania lub zwiększenia podatku należnego – wyjaśnia Katarzyna Kaganiec. Dodaje, że w pozostałych przypadkach dotychczasowe wzory deklaracji będą mogły być stosowane aż do ostatniego okresu rozliczeniowego 2013 r. Nowe deklaracje będą niezbędne m.in. przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z ulgi na złe długi.
Marek Pyznarski, menedżer w InsERT, zwraca uwagę, że od 1 kwietnia ma też zostać wprowadzone nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Jak mówi, z projektu wynika m.in. obowiązek umieszczania na paragonach fiskalnych nazwy towaru lub usługi „pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację”, co wzbudza kontrowersje. Może się okazać – tłumaczy – że od 1 kwietnia podatnicy będą musieli zmienić nazwy wielu towarów np. z dotychczasowej „jogurt malinowy” na „jogurt malinowy firmy X 250 ml”.Bezpłatne przekazanie

Eksperci przewidują też problemy związane ze zmianą przepisów dotyczących nieodpłatnego przekazywania towarów. Od 1 kwietnia zmieni się brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Obecnie nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa należy traktować jak odpłatną dostawę towarów (którą trzeba opodatkować), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Od 1 kwietnia do ostatniej części przepisu dochodzi fragment „lub ich części składowych”.
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii KNDP oraz przewodniczący Rady Podatkowej Lewiatan, zwraca uwagę, że w efekcie tej zmiany problemy może sprawiać podatnikom określenie podstawy opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu towarów, przy zakupie których VAT nie odliczali, ale odliczyli go od nabycia części składowej. Chodzi przykładowo o sytuację, gdy przedsiębiorca ma samochód dostawczy, który przekazuje nieodpłatnie np. domowi dziecka. Przy zakupie nie odliczył od auta VAT, ponieważ nabył go bez podatku od osoby prywatnej. Następnie dokupił do niego opony, od których przysługiwało mu prawo do odliczenia. – Z literalnego brzmienia przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia, wynika, że przekazując nieodpłatnie taki samochód, należałoby opodatkować wartość opon oraz całego samochodu – stwierdza Andrzej Nikończyk. Jego zdaniem opodatkować należałoby jednak jedynie te części składowe, od których VAT odliczono, a więc tylko opony. – Przepisy są niejednoznaczne, co może prowadzić do sporów podatników z fiskusem – zaznacza.
Z kolei Janina Fornalik, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wskazuje na problemy z nieodpłatnym przekazywaniem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów małej wartości oraz próbek. Do tej pory np. wręczenie katalogów reklamowych nie podlegało VAT. Od 1 kwietnia będzie mogło być zwolnione z podatku tylko pod warunkiem, że przekazywane materiały będzie można uznać za prezenty o małej wartości (do 10 zł, jeśli przekazujemy je jednorazowo, lub do 100 zł rocznie przy prowadzeniu ewidencji osób obdarowanych). Dodatkowo – jak podkreśla Jerzy Toczyński, konsultant w Accreo – podatnik będzie musiał na żądanie organów podatkowych wykazać związek przekazywanych prezentów z prowadzoną działalnością gospodarczą.