Podatnikom pozostały tylko dwa tygodnie na dostosowanie się do zmian w podatku od towarów i usług. Wynikają one nie tylko z nowelizacji ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Trzeba przygotować firmę również na planowane zmiany w rozporządzeniach: w sprawie kas rejestrujących i w sprawie wzorów deklaracji dla VAT. O ile zmiany w ustawie są znane od trzech miesięcy i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r., o tyle zmiany w rozporządzeniach to wciąż etap projektów.

Podatnicy muszą uważać głównie na nowe przepisy dotyczące: nieodpłatnych przekazań towarów, stawek VAT, wzorów deklaracji oraz wymogów odnośnie informacji zawartych na paragonach.

Aktualizacja programu

Od 1 kwietnia wzrosną (do 23 proc.) stawki VAT na: kawę zabielaną (np. latte), wyroby sztuki ludowej, rękodzieła, rzemiosła ludowego i artystycznego, usługi pocztowe niepowszechne oraz wełnę szarpaną i odpady zwierzęce. To jedna z przyczyn, dla których sprzedawcy powinni zaktualizować oprogramowanie finansowo-księgowe. – Ważne, aby nie odkładać aktualizacji na ostatni moment, bo to może spowodować trudności operacyjne w prowadzeniu firmy – zaleca Łukasz Żur, menedżer w firmie Comarch.

Producenci przygotowali aktualizacje już wcześniej. Prawdopodobnie jednak wkrótce pojawią się kolejne. Katarzyna Kaganiec, dyrektor działu zarządzania produktem w firmie Sage, tłumaczy, że obecnie przygotowywane są wydania programów, które będą uwzględniały zmiany we wzorach deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

– Nowe wzory będą niezbędne w przypadku, gdy podatnik będzie dokonywał korekt np. podstawy opodatkowania lub zwiększenia podatku należnego – wyjaśnia Katarzyna Kaganiec. Dodaje, że w pozostałych przypadkach dotychczasowe wzory deklaracji będą mogły być stosowane aż do ostatniego okresu rozliczeniowego 2013 r. Nowe deklaracje będą niezbędne m.in. przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z ulgi na złe długi.

Marek Pyznarski, menedżer w InsERT, zwraca uwagę, że od 1 kwietnia ma też zostać wprowadzone nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Jak mówi, z projektu wynika m.in. obowiązek umieszczania na paragonach fiskalnych nazwy towaru lub usługi „pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację”, co wzbudza kontrowersje. Może się okazać – tłumaczy – że od 1 kwietnia podatnicy będą musieli zmienić nazwy wielu towarów np. z dotychczasowej „jogurt malinowy” na „jogurt malinowy firmy X 250 ml”.