Nieodpłatne przekazanie samochodu, w przypadku którego podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT i w którym zamontowano np. nowe opony, jest opodatkowane - mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP.
Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy w ustawie o VAT dotyczące nieodpłatnego przekazywania towarów. Jeśli podatnik nieodpłatnie przekazuje np. samochód, w przypadku którego nie miał prawa do odliczenia VAT, wraz z częściami składowymi, w odniesieniu do których też nie miał takiego prawa, nie ma problemu – transakcja nie podlega podatkowi. Problemy interpretacyjne mogą dotyczyć jednak sytuacji, gdy od części składowych podatnik odliczył VAT.
Tak, zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) uznanie nieodpłatnej dostawy za odpłatną następuje, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części składowych. Opodatkowane jest więc nieodpłatne przekazanie towarów, w przypadku których przy nabyciu podatnik nie miał prawa do odliczenia, ale w których zostały wymienione części składowe – na takie, od których podatnik VAT odliczył.