W 2012 r. w wyniku uchylenia wadliwych decyzji wydanych przez organy skarbowe i celne wypłacono prawie 135,3 mln zł odsetek. Takie dane Ministerstwo Finansów podało w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13980/13). Dotyczą zarówno sytuacji, gdy złą decyzję uchyliła izba skarbowa, jak i sąd administracyjny.
– Odsetki płatne w wyniku uchylenia niesłusznych decyzji podatkowych świadczą o uprzednim władczym działaniu organów (nałożenie podatku lub odmowa zwrotu nadpłaty), na które podatnik, poza składaniem środków odwoławczych, nie ma żadnego wpływu – uważa Marcin Panek, doradca podatkowy w kancelarii White & Case.
Najwięcej, bo ponad 100 mln zł, wypłacono podatnikom odsetek z tytułu złych decyzji dotyczących VAT. – To nie dziwi, biorąc pod uwagę wartość, jaką przedstawia ten podatek dla budżetu państwa – dodaje ekspert.