– Odsetki płatne w wyniku uchylenia niesłusznych decyzji podatkowych świadczą o uprzednim władczym działaniu organów (nałożenie podatku lub odmowa zwrotu nadpłaty), na które podatnik, poza składaniem środków odwoławczych, nie ma żadnego wpływu – uważa Marcin Panek, doradca podatkowy w kancelarii White & Case.

Najwięcej, bo ponad 100 mln zł, wypłacono podatnikom odsetek z tytułu złych decyzji dotyczących VAT. – To nie dziwi, biorąc pod uwagę wartość, jaką przedstawia ten podatek dla budżetu państwa – dodaje ekspert.

Zastanawiająca jest symboliczna wartość odsetek w zakresie podatku od gier – tylko 28 zł. Jak twierdzi Marcin Panek, może to świadczyć albo o skrupulatności organów, albo – co bardziej prawdopodobne – o ciągle zmniejszających się dochodach budżetowych z branży hazardowej (częściowo przynajmniej wywołanych działaniem samych organów państwa).

– System oprocentowania nadpłat podatku powinien w większym stopniu służyć jako sankcja dla organów za czasowe pozbawienie podatnika tych środków – uważa Marcin Panek. W jego ocenie obecnie rzeczywista odpowiedzialność kadry kierowniczej organów podatkowych czy celnych jest iluzoryczna, co przekłada się czasem na zbyt nonszalanckie zachowania względem podatników, np. czekanie na ostateczne rozstrzygnięcia sądowe w sytuacjach, gdy ryzyko przegranej jest znaczne.

Budżet państwa traci też na odszkodowaniach. Resort finansów przyznaje, że w 2012 r. w wyniku zgłaszanych przez podatników roszczeń wobec organów podatkowych prowadzono 10 postępowań. W ich efekcie wypłacono podatnikom 133 840 zł odszkodowań.