Administracja skarbowa powinna być objęta społecznym nadzorem Krajowej Rady Podatkowej oraz rzecznika praw podatnika - mówi prof. Bogumił Brzeziński, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu oraz Zakładu Prawa Finansowego.

Panie Profesorze, jak ocenia Pan obecne prawo podatkowe. Czy jest lepsze niż przed kilkoma latami?

Kryteriów oceny prawa podatkowego jest wiele, a w związku z tym trudno o syntetyczną ocenę. Jeżeli patrzeć na prawo podatkowe z punktu widzenia podstawowych, społecznych standardów oceny, takich jak jednoznaczność, spójność wewnętrzna czy ochrona praw jednostki, to trudno byłoby mówić o poprawie stanu prawa podatkowego. Polska nie jest zresztą pod tym względem wyjątkowa.