Minister finansów musi wydać interpretację indywidualną na wniosek przedsiębiorcy, który chce przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową. Zapytał ministra finansów, czy nowa spółka będzie miała obowiązek wykazania przychodów w przypadku, gdy kontrahenci zapłacą należności już po przekształceniu. Podatnik dodał, że należności te już rozpoznał jako przychody w prowadzonej działalności. W jego ocenie po stronie spółki nie powstanie więc przychód.
Minister finansów odmówił jednak wydania interpretacji indywidualnej, ponieważ uznał, że przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową nie jest tożsame z czynnością utworzenia spółki. Wskazał, że z art. 14n Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), na który powoływał się podatnik, wynika, że wniosek w sprawie wydania interpretacji w zakresie dotyczącym działalności spółki może złożyć osoba planująca jej utworzenie.