Byłoby to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Ponadto budżetu państwa nie stać na podwyżkę wynagrodzeń za ich usługi. Tak resort finansów podsumował propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawione w projekcie założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych. Zdaniem ekspertów nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby biegli uzyskali ulgi w podatku dochodowym.

Na ratunek sędziom

Na listy biegłych sądowych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych wpisanych jest ok. 15 tys. osób. Niezależnie od tego w toku prowadzonych postępowań zarówno sędziowie, jak i prokuratorzy powołują biegłych ad hoc – osoby posiadające wiadomości specjalne potrzebne do wydania ekspertyzy.