Wraz z obniżeniem stóp procentowych obniżyła się również opłata prolongacyjna. Obecnie wynosi 6,5 proc. w skali roku (50 proc. odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, które aktualnie sięgają 13 proc.).
Opłatę prolongacyjną uiszcza się, gdy organ podatkowy (na wniosek podatnika) odroczy termin płatności daniny lub rozłoży ją na raty. Może to jednak nastąpić tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
– Może to być obiektywnie trudna sytuacja finansowa wynikająca np. z utraty pracy. Warunkiem jest, aby podatnik faktycznie nie posiadał środków umożliwiających mu uregulowanie podatku w terminie – mówi Łukasz Kupiec, ekspert podatkowy w KPMG.