Rośnie popularność e-deklaracji. Jeśli utrzyma się tendencja z lat poprzednich, to w tym roku podatnicy prześlą przez internet ponad 20 milionów takich dokumentów.
Najbardziej popularne formularze przesyłane drogą elektroniczną to: PIT-11, VAT-7 oraz PIT-37. Ten pierwszy to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W zeszłym roku płatnicy przesłali do fiskusa przez internet ok. 4 mln PIT-11. Natomiast podatnicy złożyli 3,7 mln e-formularzy VAT-7 (deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług) oraz ponad 1,5 mln e-deklaracji PIT-37 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym). Oba formularze PIT podatnicy i płatnicy przesyłają raz w roku, natomiast VAT-7 trzeba składać co miesiąc.
Liczba przesłanych e-deklaracji / DGP
Dane za 2012 r. pokazują, że coraz chętniej korzystamy z rozliczeń elektronicznych. Do takiego sposobu kontaktów z fiskusem zachęca również Ministerstwo Finansów. E-deklaracje to nie tylko szybsze i wygodne rozliczenia. Korzyścią ze złożenia e-PIT-37 jest też szybszy zwrot wykazanej w zeznaniu nadpłaty podatku. W poprzednich latach zdarzało się, że podatnicy dostawali pieniądze na konto w ciągu zaledwie dwóch dni od złożenia zeznania. E-deklaracje to również wygoda dla fiskusa. Urzędnicy nie muszą bowiem wprowadzać ręcznie danych do systemu.

Część bez e-podpisu

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przesłanie e-deklaracji, muszą je podpisywać podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Nie dotyczy to jednak osób składających formularze PIT-16, PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28. Chodzi o deklaracje i zeznania składane przez osoby opodatkowane kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz przez duchownych. W przypadku powyższych czterech formularzy zamiast e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem wystarczy podać pięć cech osobowych (tzw. autoryzujących): imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP, osoby fizyczne nieprowadzące działalności podają PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego sprzed dwóch lat (za 2011 r.) lub rocznego obliczenia podatku (również za 2011 r.).
Identyczne wymogi stosuje się do osób fizycznych składających zeznania roczne na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Wystarczy więc wypełnić e-zeznanie, podać dane autoryzujące i wysłać formularz do fiskusa.

Jak to zrobić

Przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy muszą przesłać wiele zeznań, zwykle korzystają ze specjalnych aplikacji do programów finansowo-księgowych, które pozwalają zautomatyzować wysyłkę e-deklaracji.
Osoby fizyczne mają w praktyce trzy możliwości. Mogą pobrać ze strony e-deklaracje.gov.pl formularze interaktywne, wypełnić je i wysłać. Alternatywnie z tej samej strony mogą pobrać aplikację e-Deklaracje Desktop, która ułatwia wysyłanie e-PIT. Inną możliwością jest skorzystanie z oprogramowania zewnętrznych producentów udostępniających np. program do wypełnienia zeznania, z którego następnie można wysłać PIT do fiskusa przez internet.
Osoby fizyczne, samodzielnie wysyłające zeznanie przez internet, muszą pamiętać, aby po wysłaniu e-PIT pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Jest to dokument, który potwierdza złożenie zeznania w terminie. Jeśli podatnik nie może pobrać z systemu e-deklaracje poświadczenia, to znaczy, że wypełniony formularz mógł nie trafić do urzędu. W takiej sytuacji należy wysłać go powtórnie.