Skapitalizowane odsetki od pożyczki powinny być uwzględnione przy kalkulowaniu różnic kursowych rozliczanych w kosztach lub przychodach podatkowych. Tak uważają eksperci.
Organy podatkowe – jak wynika z wydawanych interpretacji – są jednak innego zdania. Według nich kapitalizacja odsetek, chociaż skutkuje zwiększeniem kwoty głównej pożyczki, nie stanowi nowego długu. W konsekwencji w momencie faktycznej spłaty pożyczki walutowej w części przypadającej na skapitalizowane odsetki nie dochodzi do powstania podatkowych różnic kursowych.

Opinie fiskusa są jednoznaczne