Organy podatkowe – jak wynika z wydawanych interpretacji – są jednak innego zdania. Według nich kapitalizacja odsetek, chociaż skutkuje zwiększeniem kwoty głównej pożyczki, nie stanowi nowego długu. W konsekwencji w momencie faktycznej spłaty pożyczki walutowej w części przypadającej na skapitalizowane odsetki nie dochodzi do powstania podatkowych różnic kursowych.

Opinie fiskusa są jednoznaczne

Tak uznał m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 sierpnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-959/12/JD). Problem dotyczył spółki, która nie spłaciła w terminie rat pożyczki udzielonej w euro. W związku z tym – zgodnie z umową – kwota długu została zwiększona o skapitalizowane odsetki. W kolejnych miesiącach naliczane były odsetki od zwiększonej podstawy pożyczki.

Jednak zdaniem organu podatkowego spółka mogła ustalić różnice kursowe wyłącznie od tej części pożyczki, która nie jest związana z kapitalizacją odsetek. Wcześniej podobnie wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 4 marca 2011 r., sygn. IPPB5/423-824/10-3/IŚ).

W ocenie ekspertów Ernst & Young takie podejście jest jednak błędne i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Powstają dodatnie i ujemne

Michał Thedy, dyrektor w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young, tłumaczy, że zgodnie z art. 15a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

– Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu lub pożyczki w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości w dniu spłaty, przeliczonych według faktycznie zastosowanych kursów waluty z tych dni – mówi Michał Thedy.

Z kolei przy dodatnich różnicach kursowych wartość kredytu w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości w dniu spłaty (również przeliczonych według faktycznie zastosowanych kursów waluty z tych dni).

– Organy podatkowe za dzień otrzymania pożyczki nie uznają jednak dnia, w którym doszło do kapitalizacji odsetek naliczonych od kwoty głównej pożyczki – podkreśla Łukasz Kupryjańczyk, menedżer w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young.