Z sygnałów, jakie docierają do naszej redakcji, wynika, że podatnicy coraz rzadziej mogą liczyć na zwrot VAT w terminie. Urzędy skarbowe, zanim oddadzą pieniądze, wszczynają czynności sprawdzające, a czasami i kontrole podatkowe, by przekonać się, czy dany podatnik faktycznie ma prawo do zwrotu podatku w wysokości przez siebie żądanej. Tak było również w przeszłości, teraz jednak weryfikacja deklaracji i dokumentów – zwłaszcza gdy chodzi o duże kwoty – jest częstsza, bardziej skrupulatna, a więc i bardziej czasochłonna. W rezultacie coraz więcej pieniędzy fiskus musi wypłacać w postaci odsetek za zwłokę. Przepisowo zwrot VAT powinien nastąpić po 60 dniach od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Tak stanowi art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Gigantyczne odsetki

Nasze informacje potwierdzają dane Ministerstwa Finansów. Okazuje się, że w 2010 r. przed dokonaniem zwrotu VAT urzędy skarbowe przeprowadziły kontrole podatkowe, w ramach których przeanalizowały 67 309 okresów rozliczeniowych. W 2011 r. skontrolowano 64360 okresów rozliczeniowych, a w I półroczu 2012 r. – 31812.

Jednak o ile w 2010 r. urzędy skarbowe wypłaciły 10,5 mln zł odsetek z powodu nieterminowego zwrotu VAT, o tyle w 2012 r., a dokładnie w ciągu jedenastu miesięcy, musiały przekazać z tego tytułu bagatela ponad 78,5 mln zł.

Sprawą zajmuje się już Ministerstwo Finansów.

– Wzrost kwoty wypłacanych odsetek w latach 2011 – 2012 jest obecnie analizowany – mówi DGP Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów. Według niego wpłynęło na to zapewne zwiększenie ogólnej wartości wypłacanych w tych latach zwrotów.

Z danych MF wynika, że w roku 2010 urzędy skarbowe zwróciły podatnikom ogółem 57,52 mld zł z tytułu VAT, w 2011 r. – 69,12 mld, a za okres styczeń – listopad 2012 r. – 68,36 mld zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 114,5 proc.).

Jak wskazują przedsiębiorcy i ich doradcy, zmieniła się też praktyka organów podatkowych, które od pewnego czasu bardzo skrupulatnie analizują przypadki, gdy chodzi o zwrot dużych kwot. Na dodatek praktycznie każdy taki przypadek jest przedmiotem czynności sprawdzających lub kontrolnych, podczas gdy dawniej takie działania podejmowano wyrywkowo.