Krótszy o połowę termin zwrotu VAT naliczonego byłby dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, ale zmiana może uszczuplić budżet.
Skrócenie 60-dniowego terminu zwrotu VAT to postulat zgłaszany wielokrotnie w ciągu ostatnich lat. Dotychczasowe inicjatywy nie doczekały się realizacji ze względu na negatywne stanowisko Ministerstwa Finansów. Resort argumentuje, że poza bezpośrednimi skutkami budżetowymi taka zmiana mogłaby wywołać negatywne skutki pośrednie wynikające ze zwiększenia prób wyłudzenia VAT. Chodzi o to, że aparat skarbowy w odniesieniu do wszystkich podatników występujących o zwrot miałby krótszy termin na zweryfikowanie zasadności zwrotu żądanych kwot (por. odpowiedź MF na interpelację poselską nr 413/12). Teraz pomysł powraca w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, autorstwa Ministerstwa Gospodarki, które proponuje skrócenie podstawowego terminu zwrotu o połowę, tj. do 30 dni.
Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP, przyznaje, że skrócenie terminu zwrotu z 60 do 30 dni byłoby poważnym problemem dla Skarbu Państwa, natomiast dyrektywa VAT nie stwarza w tej mierze żadnych przeszkód.
– Byłaby to zmiana bardzo korzystna dla podatników i wskazana z punktu widzenia prawa unijnego – dodaje Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie.
Zdaniem eksperta orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że system zwrotów VAT nie może służyć jako sposób krótkoterminowego finansowania budżetu. Zwrot ten powinien być dokonany, gdy tylko stwierdzona zostanie jego zasadność.
– Wszelkie opóźnienia w wypłacie stanowią wyłom w zasadzie neutralności VAT, gdyż przedsiębiorcy zmuszeni są ponosić koszt finansowania podatku – stwierdza Jerzy Martini.
W opinii Andrzeja Nikończyka, doradcy podatkowego, partnera w KNDP, zmiana spowoduje, że budżet krócej kredytowałby się pieniędzmi podatników. Praktycznym problemem może być jednak to, czy organy podatkowe poradzą sobie z kontrolą zwrotów w ciągu 30 dni.
Zdaniem Andrzeja Nikończyka dotychczasowe doświadczenia pozwalają mieć w tym względzie wątpliwości, natomiast odsetki za nieterminowe zwroty zapłacimy wszyscy.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki długie oczekiwanie na zwrot VAT powoduje zatory płatnicze. Skrócenie terminu będzie szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorców, którzy mają trudniejszy dostęp do finansowania zewnętrznego

Etap legislacyjny Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych.