Przedsiębiorcy mogą zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego decyzję o wyborze innej formy opodatkowania PIT na 2013 rok do poniedziałku 21 stycznia.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący już działalność gospodarczą mają możliwość zmiany przyjętej metody rozliczeń z fiskusem w nowym roku podatkowym. Warunkiem jest złożenie do 20 stycznia stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym roku przedsiębiorcy mają więcej czasu na zmianę formy opodatkowania. Ponieważ ustawowy termin, 20 stycznia, wypada w niedzielę, przedłuży się on do poniedziałku. Przedsiębiorcy opodatkowani skalą mogą wybrać podatek liniowy z 19-proc. stawką lub jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową). Z kolei osoby korzystające z uproszczonych form rozliczeń mogą ją zmienić na zasady ogólne.
W przypadku zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany wystarczy, że podatnik złoży w terminie oświadczenie (nie obowiązują tu urzędowe druki). Organ podatkowy nie podejmuje w tej kwestii żadnego rozstrzygnięcia. Inaczej jest w przypadku wyboru karty podatkowej.