Aby rozliczać się w 2013 r. w formie podatku liniowego, do 21 stycznia trzeba złożyć oświadczenie.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające płacić podatek liniowy muszą – zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Ponieważ 20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę, oświadczenie będzie można złożyć także w poniedziałek. Ten sam termin dotyczy osób, które zamierzają zrezygnować z podatku liniowego. Ci zaś, którzy już raz dokonali takiego wyboru, nie muszą składać oświadczenia. Raz złożone dotyczy lat następnych (art. 9a ust. 4).
Inaczej jest w przypadku osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Te mogą wybrać podatek liniowy już przy zgłoszeniu działalności w gminie albo złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym ostatnim przypadku muszą to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.