Aby rozliczać się w 2013 r. w formie podatku liniowego, do 21 stycznia trzeba złożyć oświadczenie.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające płacić podatek liniowy muszą – zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Ponieważ 20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę, oświadczenie będzie można złożyć także w poniedziałek. Ten sam termin dotyczy osób, które zamierzają zrezygnować z podatku liniowego. Ci zaś, którzy już raz dokonali takiego wyboru, nie muszą składać oświadczenia. Raz złożone dotyczy lat następnych (art. 9a ust. 4).
Ile osób płaciło podatek liniowy / DGP
Inaczej jest w przypadku osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Te mogą wybrać podatek liniowy już przy zgłoszeniu działalności w gminie albo złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym ostatnim przypadku muszą to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Popularne branże

Z danych skarbówek wynika, że podatek liniowy najczęściej wybierają osoby trudniące się transportem, handlem i budownictwem. Często robią to także ci, którzy zajmują się produkcją mebli i wyrobów stolarskich, przetwórstwem mięsnym, odzyskiem odpadów czy produkcją i sprzedażą wyrobów metalowych, a także świadczący usługi niematerialne. W tej ostatniej grupie mieszczą się m.in. prawnicy, w tym także notariusze i komornicy, architekci, informatycy, lekarze (także stomatolodzy) i właściciele aptek.
Część izb zwraca uwagę, że na 19-proc. stawkę decydują się chętnie osoby zarządzające nieruchomościami, handlujące wyrobami tytoniowymi, paliwami i nowymi samochodami. Jest to też dość popularna forma opodatkowania wśród przedsiębiorców zajmujących się gastronomią, doradztwem technicznym czy działalnością rachunkowo-księgową.
– Decydującą przesłanką dla wyboru liniowego podatku dochodowego jest wysokość planowanych czy oczekiwanych dochodów, a nie rodzaj działalności – ocenia jednak Joanna Maksymowicz-Panek, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Rzeszowie.Lepiej dla milionerów

Także Maciej Koniuszewski, rzecznik prasowy IS w Szczecinie, jest zdania, że podatek liniowy jest najpopularniejszy w branżach, w których podatnik przewiduje z jednej strony niskie koszty, a z drugiej dochody oznaczające przekroczenie progu określonego w skali podatkowej – zwłaszcza gdy nie ma możliwości zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego czy zrekompensowania wyższego podatku ulgami, np. ulgą rodzinną.
– Podatnicy wybierają podatek liniowy, bo nie ma w nim ryzyka przekroczenia progu i zapłaty wyższej daniny. Stawka jest jedna: preferencyjne 19 proc., co ma znaczenie przy wyższych dochodach i relatywnie niskich kosztach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdza Anna Misiak.
Jak wskazuje, jest to stawka, która daje przedsiębiorcom gwarancję stabilnych obciążeń podatkowych w ciągu roku.
– Dla osób, których dochody, odpowiednio wysokie, utrzymują się na mniej więcej jednakowym miesięcznym poziomie, opodatkowanie według 19-proc. stawki jest optymalnym wyjściem – podkreśla.

Zamiast ulg, stała stawka

Anna Bryńska, radca prawny w kancelarii Tax & Lex, przypomina, że podatek liniowy jest dobrym rozwiązaniem tylko dla pewnej grupy podatników – tych, którzy korzystają z ulg podatkowych, bo mają np. rozdzielność majątkową i nie rozliczają się z małżonkiem albo w przypadku których rozliczenie z małżonkiem nie daje korzyści podatkowych. Nie jest więc przypadkiem, że spośród ok. 14 tys. osób, które za 2011 r. wykazały dochody powyżej miliona złotych, przytłaczająca większość – w przypadku niektórych izb skarbowych zdecydowanie ponad 90 proc. – rozliczała się, korzystając z preferencyjnej 19-proc. stawki. Milionerzy reprezentowali zazwyczaj branże wskazane wyżej.
– Podatek liniowy w branży usług niematerialnych, które nie generują dużych kosztów, jest rozwiązaniem korzystnym. W sytuacji gdy koszty podatkowe są znikome w stosunku do prognozowanych przychodów, podatek płacony jest de facto od przychodu. Inaczej jest, gdy ktoś podejmuje działalność gospodarczą wymagającą już na wstępie poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych – ocenia Michał Grzywacz, radca prawny w kancelarii Grzywacz-Zawada.
Termin 21 stycznia na złożenie oświadczenie o formie opodatkowania obowiązuje także osoby, które chcą zrezygnować z podatku liniowego i wybrać opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym lub według skali podatkowej
Rekordzista z Małopolski zarobił w 2011 r. ponad 105 mln zł. Przychód wszystkich przedsiębiorców na „liniówce” przekroczył w ubiegłym roku 799 mld zł, a dochód – ponad 82 mld zł