Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające płacić podatek liniowy muszą – zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Ponieważ 20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę, oświadczenie będzie można złożyć także w poniedziałek. Ten sam termin dotyczy osób, które zamierzają zrezygnować z podatku liniowego. Ci zaś, którzy już raz dokonali takiego wyboru, nie muszą składać oświadczenia. Raz złożone dotyczy lat następnych (art. 9a ust. 4).

Inaczej jest w przypadku osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Te mogą wybrać podatek liniowy już przy zgłoszeniu działalności w gminie albo złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym ostatnim przypadku muszą to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Popularne branże

Z danych skarbówek wynika, że podatek liniowy najczęściej wybierają osoby trudniące się transportem, handlem i budownictwem. Często robią to także ci, którzy zajmują się produkcją mebli i wyrobów stolarskich, przetwórstwem mięsnym, odzyskiem odpadów czy produkcją i sprzedażą wyrobów metalowych, a także świadczący usługi niematerialne. W tej ostatniej grupie mieszczą się m.in. prawnicy, w tym także notariusze i komornicy, architekci, informatycy, lekarze (także stomatolodzy) i właściciele aptek.

Część izb zwraca uwagę, że na 19-proc. stawkę decydują się chętnie osoby zarządzające nieruchomościami, handlujące wyrobami tytoniowymi, paliwami i nowymi samochodami. Jest to też dość popularna forma opodatkowania wśród przedsiębiorców zajmujących się gastronomią, doradztwem technicznym czy działalnością rachunkowo-księgową.

– Decydującą przesłanką dla wyboru liniowego podatku dochodowego jest wysokość planowanych czy oczekiwanych dochodów, a nie rodzaj działalności – ocenia jednak Joanna Maksymowicz-Panek, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Rzeszowie.