Od nowego roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie faktur elektronicznych (rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 1528), które przewiduje ułatwienia w stosowaniu e-faktur. Przedsiębiorcy i biura rachunkowe zwracają jednak uwagę, że przeszkodą w przejściu na e-faktury są procedury obowiązujące w sądach.
– Jak mam przejść na e-fakturowanie, jeśli na potrzeby postępowania sądowego muszę dokument wydrukować? – pytają księgowi. Wskazują, że jest tak np. w postępowaniach dotyczących pozwów o zapłatę należności wynikających z faktur, które rozpoznają sądy gospodarcze. Do pozwu należy dołączyć faktury. Niestety, w praktyce może to być jedynie dokument papierowy. Od 1 stycznia 2013 r. w tych sądach nic się nie zmieniło.
Jak informuje Aneta Rębisz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie, zasadą jest, że faktury dołączone do pozwu powinny mieć formę papierową.