Niejednokrotnie kupując w sklepie jakieś towary otrzymujemy paragon z kasy fiskalnej, natomiast później okazuje się, że potrzebna nam jest na udokumentowanie tego zakupu faktura. I zastanawiamy się, czy po upływie siedmiu dni od wystawienia paragonu możemy domagać się od sprzedawcy wystawienia  faktury. Otóż możemy, bo przepisy mówią w ten sposób, że sprzedawca ma 90 dni na wystawienie faktury i w tym czasie ma obowiązek na nasze żądanie fakturę wystawić. Natomiast gdyby sprzedawca odmawiał nam wystawienia takiej faktury w tym terminie, możemy postraszyć go urzędem skarbowym. Jeśli już ten termin upłynie, to wtedy od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy fakturę nam wystawi. Niejednokrotnie zdarza się że sprzedawcy twierdzą że po upływie takiego terminu już nie mogą wystawić faktury. To jest nieprawda. Jak najbardziej mogą i przepisy im tego nie zabraniają.

Podstawa prawna: Par. 17 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.68.360) w zw. z art. 87 Ordynacji podatkowej (j.t. Dz.U.2005.8.60) 

Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy INFORLEX.PL