Od mieszkań i domów wybudowanych w 2012 r. podatek trzeba płacić, począwszy od 1 stycznia 2013 r. Oznacza to koniec tzw. wakacji podatkowych w podatku od nieruchomości.
Polegają one na tym, że obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych domów i mieszkań powstaje dopiero 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie domu lub mieszkania przed jego ostatecznym wykończeniem.
Właściciele nowych budynków, w których zamieszkali np. w sierpniu 2012 r., przez kilka miesięcy nie płacili daniny. Mieli jednak obowiązek złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych do urzędu gminy lub miasta. Na tej podstawie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydadzą decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości w 2013 r. A zatem właściciele muszą czekać na decyzję. Zwykle są one doręczane przed zapłatą I raty podatku, czyli przed 1 marca. Po otrzymaniu decyzji trzeba uiścić podatek w ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada lub jednorazowo za cały rok z góry.
Podatnicy często jednak zapominają o obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach. Jeśli tak się stało, to powinni jak najszybciej uzupełnić ten brak. Urząd gminy lub miasta może ich również wezwać do złożenia dokumentu, a nawet ukarać grzywną za niedopełnienie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych domów i mieszkań powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed jego wykończeniem