Możliwość wystawiania not korygujących i stosowania cen brutto – to zmiany wprowadzone do rozporządzenia ministra finansów.
Rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2012 r. m.in. w sprawie wystawiania faktur oraz sposobu ich przechowywania (Dz.U. poz. 1428). W niektórych kwestiach różni się ono od projektu z 10 października 2012 r. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, poprawki są związane z uwagami, jakie zgłosili partnerzy zewnętrzni w konsultacjach.
Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie możliwości wystawiania not korygujących. Wcześniejszy projekt ich nie przewidywał. W efekcie jednak – tak jak dotychczas – noty będzie można wystawiać.
Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu, że w przypadku sprzedaży ciągłej podatnik na fakturze może podać miesiąc i rok sprzedaży.
Przedsiębiorcy stosujący cenniki brutto narzekali z kolei, że projekt rozporządzenia narzuca im obowiązkowe stosowanie cen netto. Oznaczałoby to obowiązek przeliczania kwot brutto na kwoty netto. Domagali się zmiany, a ministerstwo wyszło im naprzeciw. W par. 8 rozporządzenia z 11 grudnia 2012 r. w sprawie faktur wskazało sposób liczenia kwoty podatku w przypadku stosowania cen brutto.
Resort przyznał również prawo wyboru sposobu korygowania faktury w przypadku stwierdzenia pomyłek. W fakturze korygującej podatnicy będą mogli podawać prawidłową treść poprawianych pozycji (w tym kwoty we właściwej wysokości) lub różnicę między omyłkową kwotą a prawidłową. We wcześniejszym projekcie nie było takiej alternatywy.
Wątpliwości podatników budziły też nowe przepisy dotyczące samofakturowania, o czym informowali czytelnicy DGP. Przepisy rozporządzenia w sprawie faktur pozwalają bowiem od 1 stycznia 2013 r. przerzucić obowiązek wystawienia faktury na nabywcę. Sprzedawca i nabywca muszą jednak wcześniej się porozumieć oraz ustalić między sobą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur. Wątpliwości dotyczyły tego, czy nabywca po wystawieniu faktury będzie musiał ją przesłać do sprzedawcy.

Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie możliwości wystawiania not korygujących. Wcześniejszy projekt ich nie przewidywał. W efekcie ta ważna zasada się nie zmieni

– Określenie sposobu przekazywania takich faktur należy do kompetencji stron zawierających porozumienie, w którym obowiązek wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika zostaje przekazany nabywcy towarów lub usług – czytamy w odpowiedzi resortu finansów na pytanie DGP. Ministerstwo precyzuje, że jeśli kontrahenci zdecydują się na samofakturowanie oraz będą stosowali e-faktury, to nabywca przesyła je (udostępnia) podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, a więc sprzedawcy. Nabywca musi też zachować zasady wynikające z procedury zatwierdzania faktur, które ustalił wcześniej ze sprzedawcą.
Resort finansów zdecydował także, że od nowego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych (czeka ono jeszcze na podpis ministra). Wcześniej chciał tylko wprowadzić zmiany do obecnie obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie.

Wszystkie opisane zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.