Od początku 2013 roku zmienią się wymogi dotyczące dowodów księgowych, na podstawie których zdarzenia gospodarcze ujmowane są w pełnych księgach.
Nowelizację art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) wprowadzi ustawa deregulacyjna (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342).
Zgodnie z nowymi przepisami dowód księgowy, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, nie będzie musiał zawierać nie tylko (jak jest obecnie) podpisu wystawcy, ale również takich elementów jak:
● rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny,
● strony (nazwy, adresy) dokonujące operacji gospodarczych,
● opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych.
Ministerstwo Finansów potwierdza, że nowelizacja jest konsekwencją rozporządzenia ministra finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (czeka na publikację). Resort podkreśla, że nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. i przewiduje m.in ogólne uproszczenia dotyczące wszystkich faktur oraz uproszczenia dotyczące faktur, w przypadku których kwota należności nie przekracza 450 zł albo 100 euro.
W nowelizacji ustawy o rachunkowości chodzi więc głównie o możliwość zaksięgowania operacji na podstawie uproszczonej faktury (wystawianej dla niewielkich kwot), w przypadku której zakres danych przypomina ten ustalony dla paragonów fiskalnych.