Podwyżka norm stanowiących podstawę do obliczania podatku uderzy w rolników, którzy m.in. uprawiają na dużą skalę rośliny i warzywa w szklarniach lub tunelach, mają plantacje pieczarek, pasieki albo hodują drób, zwierzęta futerkowe czy dżdżownice. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za 2011 r., dochody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej (jest ich 15) osiąga w Polsce ponad 31 tys. osób.

– Wyższe normy niewątpliwie zwiększą obciążenia finansowe producentów. Trudno jednak przewidzieć, czy w przyszłym roku przełoży się to na wzrost cen – mówi Zdzisław Woźniak, wiceprezes Polskiego Związku Ogrodniczego.

Podatek i ceny

Normy zostały podwyższone, ponieważ znacząco – bo średnio o 15,9 proc. – wzrósł roczny wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej, który oblicza GUS. Podwyżka jest dużo wyższa niż poprzednia. Normy obowiązujące w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011 zwiększyły się przeciętnie tylko o 7,5 proc. Te, które mają obowiązywać w 2013 r., zostały ustalone na podstawie zmian cen, do jakich doszło w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

– Jednak w 2010 r. wzrosły także znacznie ceny środków do produkcji rolnej (nawozów, środków ochrony roślin, paliw, nośników energii). Ponadto wzrost cen płodów był efektem klęsk żywiołowych, które spowodowały spadek produkcji. W konsekwencji nie przełożyło się to na wzrost rentowności gospodarstw zaliczanych do działów specjalnych – tłumaczy Zdzisław Woźniak.

W 2013 r. w stosunku do tegorocznej o prawie 16 proc. będzie wyższa podstawa opodatkowania w przypadku upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych (11,74 zł zamiast 10,13 zł za 1 mkw. powierzchni upraw). Dla upraw grzybów norma wzrośnie z 4,35 zł do 5,04 zł z 1 mkw. powierzchni upraw.

Podwyżka nie dotknie jednak wszystkich producentów. Takie same stawki jak w obecnym roku do opodatkowania będą stosować osoby mające wylęgarnie kurcząt czy kaczek (norma od 1 szt. wynosi odpowiednio 1 gr i 2 gr).

Resort finansów szacuje, że ogółem wskutek podwyżki dochody budżetowe wzrosną o ok. 7,2 mln zł.

Normy i księgi

Rolnicy zajmujący się produkcją specjalną mogą wybrać jeden z dwóch sposobów kalkulacji dochodu: dochód szacunkowy, obliczany na podstawie norm podatkowych, lub dochód rzeczywisty, wynikający z prowadzonych ksiąg podatkowych. Olbrzymia większość podatników decyduje się na pierwszą możliwość. Jak poinformowała Wiesława Dróżdż, rzecznik Ministerstwa Finansów, w 2011 r. tylko 240 na 31 484 osób osiągających dochody z takiej produkcji wybrało opodatkowanie na podstawie ksiąg.