W 2013 r. producenci rolni będą mogli otrzymać zwrot akcyzy w wysokości 97 groszy za każdy wykorzystany litr oleju napędowego.
To o 2 grosze więcej niż w 2012 r. Maksymalnie rolnik będzie mógł odzyskać 83,42 zł z 1 ha użytków rolnych. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r.
Przypomnijmy, że rolnikowi, który do produkcji zużywa olej napędowy, przysługuje zwrot akcyzy zawartej w cenie tego paliwa. Żeby odzyskać zapłacony podatek, należy dwa razy w roku – w lutym i sierpniu – złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dołączyć do niego faktury VAT za paliwo.
Wysokość zwrotu oblicza się, mnożąc wynikającą z faktury ilość kupionego paliwa i stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, czyli w 2013 r. 0,97 zł. Wysokość zwrotu nie może jednak przekroczyć określonego w ustawie limitu. W 2012 r. rolnicy odzyskali od samorządów 688,7 mln zł akcyzy, co stanowiło ok. 95 proc. środków przeznaczonych na ten cel. W 2013 r. do kieszeni producentów rolnych ma trafić ok. 720 mln zł. Natomiast gminy na pokrycie kosztów zadań związanych ze zwrotem podatku otrzymają ok. 14,1 mln zł.
Etap legislacyjny Uzgodnienia międzyresortowe