Od początku tego roku ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ustawodawca wprowadził m.in. zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw. Czego dotyczą najistotniejsze rozwiązania?
Najistotniejsze zmiany dotyczą leasingu oraz zasad ujmowania w kosztach podatkowych niezapłaconych faktur i rachunków.
Ustawodawca rozszerzył katalog składników majątku, które mogą być przedmiotem leasingu o prawo wieczystego użytkowania gruntów, oraz skrócił okres trwania leasingu operacyjnego dotyczącego nieruchomości z dziesięciu do pięciu lat. Wyjaśniono także wątpliwości dotyczące cesji umowy leasingu. Zgodnie z nowymi przepisami okres umowy leasingu jest zachowany w przypadku zmiany stron (cesja umowy), o ile inne postanowienia umowy nie zmienią się. Nowelizacja reguluje także sytuację, w której po zakończeniu umowy leasingu ten sam składnik majątku oddawany jest w leasing ponownie. W takiej sytuacji nowa suma opłat leasingowych powinna odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu leasingu z dnia zawarcia nowej umowy.