Jeśli przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem na podstawie karty podatkowej zatrudni lub zwolni pracownika w środku 31-dniowego miesiąca, zapłaci wyższy podatek.
Powód? Za część dni musi uiścić daninę według starej stawki, za część – według nowej, przy czym należność za każdy dzień wynosi zawsze 1/30 odpowiedniej miesięcznej stawki. Takie są przepisy, niezależne od tego, czy dany miesiąc ma 31, 30, czy też 28 dni.
Jak to wygląda w praktyce, pokazuje przykład czytelniczki DGP, która w lipcu zapłaciła wyższą opłatę z tytułu karty podatkowej niż w sierpniu, choć oba miesiące mają tyle samo dni. W jej mieście podatek z karty dla prowadzonej przez nią działalności przy jednym pracowniku wynosi 910 zł, a przy dwóch – 1286 zł.
Drugiego pracownika zatrudniła od 2 lipca (1 lipca wypadał w niedzielę). W efekcie musiała zapłacić 1316 zł: 30 zł za 1 lipca, gdy miała jednego pracownika, i 1286 zł za 30 następnych dni, gdy zatrudniała już dwie osoby.
Izba Skarbowa w Łodzi wyjaśnia, że taki sposób rozliczenia jest jedynym zgodnym z przepisami. Kwota podatku do rozliczenia w formie karty jest uzależniona od trzech czynników: wielkości miejscowości, rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników.
– Kwotę podatku urząd skarbowy określa w decyzji, a następnie na skutek ewentualnych zmian modyfikuje ją według przelicznika dziennego. Dlatego w przypadku podatnika, który zatrudnił pracownika od danego dnia miesiąca, stawka może się zmienić – przypomina IS w Łodzi.
Kwotę podatku określoną na miesiąc dzieli się przez 30 dni, ponieważ tak wynika wprost z art. 37 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b), czyli dotyczących stanu zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, jej rodzaju czy zakresu, korekta wysokości podatku następuje, począwszy od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę.
Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej stawki – za każdy dzień sprzed zmiany, oraz 1/30 nowej miesięcznej stawki – za każdy dzień po zmianie.