Wybór opodatkowania w stałej wysokości jest korzystny przy drobnej działalności usługowo-wytwórczej, z którą nie wiążą się znaczne koszty. Nie trzeba wówczas prowadzić ksiąg podatkowych i składać zeznań.
Założenie własnego biznesu wiąże się z możliwością wyboru najdogodniejszego dla początkującego przedsiębiorcy sposobu opodatkowania.
Najprostszą metodą rozliczeń z fiskusem jest karta podatkowa. Jest to – obok ryczałtu ewidencjonowanego – zryczałtowana forma opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Taki charakter podatku sprawia, że nie można w rozliczeniach z urzędem skarbowym uwzględniać bieżących kosztów prowadzenia firmy.
Jednak wiele uproszczeń, jakie oferuje ten system opodatkowania, powoduje, że warto go rozważyć, planując drobną działalność usługową lub usługowo-wytwórczą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Nauczycielka fizyki zamierza udzielać korepetycji. Chciałaby zorganizować zajęcia w kilkuosobowych grupach. Czy prowadzenie korepetycji w grupach pozwoli korzystać z karty podatkowej?
- Podatnik prowadzi mały zakład fryzjerski. Nie zatrudnia pracowników. Planuje kilkumiesięczny wyjazd za granicę i chce zawiesić działalność. Czy w tym okresie będzie zwolniony z opłacania karty podatkowej?
- Podatniczka świadczy usługi kosmetyczne. Zamierza rozpocząć współpracę z firmą, która oferowałaby jej usługi na swojej stronie internetowej. Klienci mogliby nabyć kupon na usługi wykonywane przez podatniczkę. Czy współpraca ze spółką wyłączy kartę?