Wybór opodatkowania w stałej wysokości jest korzystny przy drobnej działalności usługowo-wytwórczej, z którą nie wiążą się znaczne koszty. Nie trzeba wówczas prowadzić ksiąg podatkowych i składać zeznań.
Założenie własnego biznesu wiąże się z możliwością wyboru najdogodniejszego dla początkującego przedsiębiorcy sposobu opodatkowania.
Najprostszą metodą rozliczeń z fiskusem jest karta podatkowa. Jest to – obok ryczałtu ewidencjonowanego – zryczałtowana forma opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.