Czy, bazując na orzeczeniach o niepełnosprawności, można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem po 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego?
Skończyłem 73 lata, jestem niepełnosprawny – pisze pan Kazimierz z Nysy. – Mam niedowład lewej nogi i mnóstwo innych schorzeń. Dość, że powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności uznał, że jestem niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. Moja żona, lat 72, została przez tę samą instytucję uznana za niepełnosprawną w stopniu znacznym (amputowano jej lewą nogę, choroba zakrzepowa toczy prawą). Korzystamy wspólnie z samochodu osobowego: właścicielką jest żona, ja – współwłaścicielem. Czy, bazując na orzeczeniach o niepełnosprawności, każde z nas może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem po 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi? Czy możemy odliczyć te ulgi w pełnej kwocie, czy do odpisu kwalifikują się tylko te wydatki, które są bezpośrednio związane z dojazdami na zabiegi? – pyta pan Kazimierz.
Z zasady każde z państwa ma prawo odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem po 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie trzeba posiadać dokumentów stwierdzających wysokość wydatków, jednak na żądanie urzędników skarbowych są państwo zobowiązani przedstawić dowody potwierdzające prawo do odliczenia. W tym przypadku będą to wspomniane przez pana orzeczenia o niepełnosprawności, ale także dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych oraz dowodzące, że dojeżdżali państwo na nie samochodem. Jednym słowem: mogą państwo dokonywać odpisów, jeśli faktycznie ponoszą wydatki na ten cel.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).