Po cesji umowy leasingu nowy korzystający może zaliczać ustalone w niej opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Minister finansów w interpretacjach indywidualnych w dalszym ciągu twierdzi, że taka cesja niekoniecznie oznacza, iż nowy leasingobiorca będzie mógł ujmować opłaty w kosztach podatkowych. Uważa, że najpierw trzeba sprawdzić, czy dany podmiot spełnia warunki wynikające z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), które pozwalają na zaliczenie opłat do kosztów podatkowych.
Stanowisko ministra wielokrotnie kwestionowały sądy administracyjne. Wczoraj korzystną dla podatników linię orzeczniczą potwierdził WSA w Warszawie. Przypomnijmy, że o skutkach podatkowych cesji umowy leasingu operacyjnego orzekał już Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1755/10, prawomocny).
Zarówno NSA, jak i WSA w Warszawie uznały, że po cesji nie należy rozpatrywać na nowo umowy leasingu pod kątem podatkowym. W omawianej sprawie cesja była konieczna, ponieważ skarżąca została wydzielona jako nowa spółka ze spółki matki.
W projekcie założeń do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce autorstwa Ministerstwa Gospodarki znalazła się propozycja nowelizacji spornych przepisów w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że zmiana stron umowy leasingu w trakcie jej trwania nie może wpływać na jej skutki podatkowe. Co ciekawe, propozycje te poparło już Ministerstwo Finansów. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 15 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 649/12.