Od 1 stycznia 2013 r. podatnicy będą mogli wystawiać jedną fakturę na koniec miesiąca, która będzie dokumentowała wszystkie transakcje z danym kontrahentem.
Zmiana wynika z par. 1 pkt 7 projektowanego rozporządzenia ministra finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur. W dalszym ciągu podstawową zasadą będzie obowiązek wystawiania faktur nie później niż 7. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak zgodnie z powyższym przepisem faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Renata Kotecka, lider zespołu analityków biznesowych Sage, zwraca uwagę, że obecnie jest to możliwe jedynie w przypadku usług ciągłych. Po nowelizacji rozporządzenia możliwość wystawienia jednej faktury będzie dotyczyła wszystkich dostaw i usług. Wpłynie to na zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych.
– Mniej dokumentów w ewidencji księgowej ułatwia weryfikację tej ewidencji. Przy małej liczbie dokumentów łatwiej wykryć ewentualne pomyłki – tłumaczy Renata Kotecka.