Organ podatkowy wskazał, że ustawodawca przewidział obniżoną 8-proc. stawkę VAT dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU – 93.11.10.0 (poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Ponieważ jednak podatniczka klasyfikuje swoje usługi w PKWiU 93.11.10.0., przepis ten nie znajdzie zastosowania.

W ocenie organu podatkowego pojęcie wstępu należy rozumieć jako możliwość wejścia gdzieś, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń.

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi opłata za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica za uczestniczenie w imprezie poprzez np. oglądanie (uczestnictwo bierne). Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu (o którym mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) nie można utożsamiać z pojęciem biletu wstępu, który uprawnia do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zakładających czynne uczestnictwo. Karta wstępu na zajęcia fitness nie uprawnia korzystającego jedynie do wejścia, jak to ma miejsce np. w przypadku biletu do kina, lecz obejmuje również czynne uczestnictwo w zajęciach sportowo–rekreacyjnych.

W opisanej sytuacji podatniczka świadczy usługi, za które pobiera opłaty w formie karty wstępu. Upoważnia ona do korzystania z oferty klubu, tj. do korzystania z jego urządzeń, jak również uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach. Z tych względów opłaty za karty wstępu nie mogą być uznane za opłaty za wstęp. W konsekwencji usługa nie korzysta z 8-proc. stawki VAT i należy ją opodatkować podstawową 23-proc. stawką.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2012 r. nr IPTPP1/443-544/12-4/RG