Spółka prowadzi park rozrywki, obejmujący plac zabaw dla dzieci i park linowy. Sprzedaje bilety wstępu. W ich cenie nie są uwzględniane usługi gastronomiczne (podatnik rozlicza je oddzielnie). Spór dotyczył tego, jaką stawką VAT opodatkowana jest usługa wstępu i udostępniania atrakcji w parku. Zdaniem przedsiębiorstwa są to usługi, o których mowa w poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), a więc związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, oraz usługi określone w pozycji 186 pozostałe usługi związane z rekreacją, wyłącznie w zakresie wstępu.

W ocenie spółki bilety wstępu są opodatkowane stawką 8 proc. VAT. Minister finansów uznał, że wstęp należy oddzielić od możliwości korzystania z atrakcji i stwierdził, że usługa polegająca na udostępnianiu za opłatą placu zabaw czy też parku linowego jest opodatkowana 23-proc. stawką VAT.

Sąd nie zgodził się z ministrem finansów. Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, co jest „usługą w zakresie wstępu”. W ocenie sądu wstęp do parków rozrywki i wesołych miasteczek, na dyskoteki i sale taneczne, które zostały wymienione w pozycji 183 załącznika do ustawy o VAT, nie może oznaczać biernego zachowania nabywcy biletuklienta po wejściu do danego obiektu. To samo dotyczy usług bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałych usług w zakresie kultury (pozycja 184 załącznika) oraz pozostałych usług związanych z rekreacją (pozycja 186 załącznika). W przypadku wstępu na dyskoteki, sale taneczne czy do parku rozrywki zasady doświadczenia życiowego dają podstawy do stwierdzenia, że klient – nabywca biletu wchodzi tam po to, by wykazać się pewną aktywnością, sprawnością fizyczną itd. Trudno więc uznać – uzasadniał sąd – że usługi ujęte w wymienionych pozycjach załącznika do ustawy mają dotyczyć tylko biernego wstępu. Co więcej, aktywne korzystanie z atrakcji jest elementem wstępu do parku. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 listopada 2012 r., sygn.akt I SA/Rz 980/12.