Pani Elwira kilka lat temu kupiła działkę z domem jednorodzinnym. W tym roku postanowiła postawić na działce dwustanowiskowy garaż. Chciałaby zrobić to jak najtaniej, więc rozważa dobudowanie garażu do ściany domu. – Czy taki garaż można będzie uznać dla celów podatkowych za część budynku mieszkalnego? – pyta. – Wiem, że moja gmina różnie nalicza podatek od nieruchomości. Jedna sąsiadka płaci za dom z garażem jak za budynek mieszkalny, druga 10 razy więcej niż za dom, choć obie wykorzystują pomieszczenie w ten sam sposób – dodaje. – Co powinnam zrobić, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów?

Takim podatkiem objęte są również garaże, ale w zależności od tego, jak garaż jest postawiony i jaką pełni funkcję, podatek od niego można płacić na trzy sposoby. Jeżeli garaż zostanie wybudowany jako integralna część budynku mieszkalnego – np. w przyziemiu albo na parterze, dla celów podatkowych pomieszczenie traktowane będzie jako część domu – podatek powinien być wówczas naliczany jak od budynków mieszkalnych, a jego stawka w 2012 r. nie może przekraczać 0,70 zł za 1 mkw.

Garaż wolno stojący będzie bezspornie uznany za budynek o funkcji innej niż mieszkalna, zaś podatek od niego będzie naliczany jak od budynków o innym przeznaczeniu – maksymalna stawka takiego podatku może sięgnąć obecnie 7,36 zł za 1 mkw.

Jeśli natomiast garaż zostanie postawiony przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – najwyższa stawka podatku może wzrosnąć do 21,94 zł za 1 mkw.

Wysokość stawek od nieruchomości ustala rada gminy, nie mogą one jednak przekraczać progu wskazanego w ustawie. Od trzydziestometrowego garażu podatek taki może wynieść odpowiednio 21 zł, 220 zł lub nawet 658 zł rocznie. Różnica jest więc istotna.

Podstawa prawna

Art. 2–7a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613).

PORADA EKSPERTA

To, czy dobudowany do budynku garaż będzie uznany za część budynku mieszkalnego, czy też nie, zależeć będzie w dużej mierze od treści wydanego pozwolenia na budowę oraz od konstrukcji wybudowanego garażu. Jeśli pozwolenie będzie wydane dla rozbudowy domu, a garaż nie będzie oddzielony od domu w taki sposób, że nie będzie można wejść do niego od strony mieszkalnej, np. poprzez drzwi wewnętrzne pozwalające na bezpośrednią komunikację z pozostałymi pomieszczeniami – powinien być traktowany jako część budynku mieszkalnego. Jeśli pozwolenie zostanie wydane na budowę budynku garażowego stykającego się ze ścianą budynku mieszkalnego, a każdy obiekt będzie dostępny jedynie z zewnątrz – gmina wyliczając podatek, może zaliczyć garaż do kategorii „innych budynków”. Warto pamiętać też, że jeśli wolno stojący garaż nie będzie mieć fundamentów trwale wiążących go z gruntem, zostanie zaliczony do budowli. Tymczasem budowle podlegają podatkowi od nieruchomości wyłącznie wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Krystyna Jełowicka