Wymiana dokumentacji między podatnikiem a skarbówką może rozgrzać skrzynki pocztowe do czerwoności. Wszystko przez liczbę papierów wysyłanych tą drogą.
Podatnik powinien uważnie śledzić, czy urzędnicy stosują zasady doręczania przewidziane w ordynacji podatkowej. Gdy o nich zapomną lub je złamią, łatwo będzie mógł odwołać się od decyzji fiskusa.
Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez inne uprawnione osoby. A gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać też sołtys za pokwitowaniem. Przy wysłaniu pisma za pośrednictwem poczty wiele spraw rozstrzyga się o awizowanie.