W postępowaniu dotyczącym przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ciężar dowodu spoczywa na podatniku.
Przypomniało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9826/12). To podatnik ma obowiązek wykazać, że wydatki lub zgromadzone mienie mają pokrycie w przychodach opodatkowanych lub wolnych od podatku. MF podkreśla, że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA o sygn. II FSK 1857/10, II FSK 1693/10, II FSK 1499/10). To w interesie podatnika jest przedstawienie organowi podatkowemu odpowiedniego materiału dowodowego.
Z kolei organ podatkowy ma obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Nie oznacza to jednak, że strona jest zwolniona od współdziałania w realizacji tego obowiązku, w szczególności gdy przepis prawa materialnego nakłada na nią ciężar dowodu. A tak jest w przypadku postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów, gdzie organ podatkowy nie ma możliwości ustalenia środków dowodowych w inny sposób jak od podatnika.