To efekt zmian w art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Od 31 marca 2012 r. zostało wprowadzone wyłączenie z zasad zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku m.in. od odsetek z lokat (lokaty jednodniowe pozwalały uniknąć płacenia PIT od takich zysków). W efekcie kwoty pobieranego podatku zaokrągla się do pełnych groszy w górę.