Ministerstwo Finansów chce, aby od 2014 r. przedsiębiorcy mogli odliczać VAT od wszystkich kupowanych samochodów osobowych. Limit odliczenia wyniósłby 50 proc., nie więcej niż 8 tys. zł.
Na propozycje resortu finansów dotyczące odliczania VAT od nabywanych samochodów oraz od paliwa przedsiębiorcy czekają od wielu miesięcy. Wczoraj wreszcie poznali szczegóły, choć na razie są to jedynie plany.
Jak poinformował Maciej Grabowski, wiceminister finansów, resort chce wprowadzić prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Obecnie obowiązuje derogacja (wyjątek) od przepisów unijnych, zgodnie z którą podatnicy mogą odliczyć 60 proc. podatku naliczonego od nabycia samochodów z kratką, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Jak wyjaśnia Maciej Grabowski, po wygaśnięciu obecnie obowiązującej derogacji (co nastąpi 31 grudnia 2013 r.) doszłoby do zróżnicowania sytuacji podatników nabywających samochody osobowe i samochody z kratką, które są funkcjonalnie niemal identyczne. Podatnicy nabywający samochody z kratką mieliby prawo do pełnego odliczenia VAT, a nabywający pozostałe samochody osobowe nie mieliby w ogóle takiego prawa. Resort chce więc wprowadzić jednolite zasady, ale nie będą one dla wszystkich korzystne.
Maciej Grabowski wyjaśnił bowiem, że MF wystąpi do Komisji Europejskiej o kolejną derogację. Podatnicy mieliby prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego, ale nie więcej niż 8 tys. zł. Co więcej, mogliby odliczyć 50 proc. podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tych samochodów oraz związanego z pozostałymi wydatkami dotyczącymi ich eksploatacji. Szczególne zasady (prawo do odliczenia całego VAT) dotyczyłyby jedynie samochodów specjalnych.
Zdaniem Piotra Żurowskiego, partnera w KPMG, propozycje resortu, dotyczące odliczenia VAT są niekorzystne dla podatników, którzy nabywają mniejsze samochody, o niższej wartości, ponieważ będą mogli odliczyć mniejsze kwoty – ze względu na niższy limit procentowy. Roman Namysłowski, doradca podatkowy i dyrektor w Ernst & Young, zwraca jednak uwagę, że zwiększy się limit kwotowy, co jest dobrą wiadomością dla podatników kupujących droższe auta.
Zawiedzeni mogą być jednak podatnicy, którzy liczyli na możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów w 2014 r.
– Korzystna jest zapowiedź wprowadzenia prawa do odliczenia 50 proc. VAT związanego z wydatkami na paliwo. Dziś w ogóle nie ma takiej możliwości – przyznaje Roman Namysłowski. W jego ocenie jeśli Komisja Europejska zgodzi się na odstępstwo od reguły pełnego prawa do odliczenia VAT, to przepisy te będą obowiązywały jedynie przez pewien czas.

8 tys. zł maksymalna planowana kwota odliczenia VAT od nabycia samochodów