W 2012 roku wpływy budżetowe z podatku Belki mogą być wyższe niż w latach poprzednich.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od stycznia do sierpnia państwo zainkasowało z tego tytułu ponad 1,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku niespełna 1,6 mld zł. W tym roku co miesiąc budżet otrzymuje średnio ponad 230 mln zł. Na koniec roku suma może więc wynieść nawet 2,8 mld zł. Takie są też obecne założenia budżetowe resortu finansów. W całym 2011 roku do kasy państwa wpłynęło 2,4 mld zł.
Wpływy z podatku Belki / DGP
Podatek Belki to potoczna nazwa 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych. Obejmuje on nie tylko podatek od odsetek od lokat i rachunków bankowych osób prywatnych, ale także dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.
Tegoroczne większe wpływy z podatku Belki mogą wynikać m.in. z rosnącej wartości depozytów bankowych polskich gospodarstw domowych. W połowie 2012 roku wynosiły one około 400 mld zł, podczas gdy w połowie 2011 roku 350 mld zł. Średnie oprocentowanie depozytów w 2011 roku wynosiło 4 proc., podczas gdy w tym roku jest wyższe i sięga 4,5 proc.